Yanmar Turkey Makine A.Ş. (“Yanmar”)’ye ait makinagetir.com internet sitesine (“İnternet Sitesi”) erişiminizden veya siteyi kullanımınızdan önce lütfen bu Platform Kullanım Koşulları’nı (“Kullanım Koşulları”) dikkatle okuyunuz. Siteye erişmekle veya siteyi kullanmakla, aşağıda belirtilen şartlar ve hükümlerle bağlı olmayı kabul etmektesiniz. Eğer bu şartlar ve hükümlerle bağlı olmak istemezseniz, siteye erişmeyebilir veya siteyi kullanmayabilirsiniz, ayrıca böyle bir kullanıma başladıysanız kullanımı derhal durdurmalısınız.

Bu kapsamda Yanmar, Kullanım Koşulları’nda her zaman değişiklik yapabilir ve bu değişiklikler değiştirilmiş sözleşmenin İnternet Sitesi’ne konulmasıyla derhal yürürlük kazanır. Siz bu değişikliklerden haberdar olmak amacıyla periyodik olarak Kullanım Koşulları’nı gözden geçirmeyi kabul etmektesiniz ve İnternet Sitesi’ne devam eden erişiminiz veya devam eden İnternet Sitesi kullanımınız değiştirilmiş Kullanım Koşulları’nı kesin olarak kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

İnternet Sitesi’ne giriş yapmakla beraber ziyaret etmek sureti ile kullanan “Kullanıcılar” veya üyelik formu vasıtası ile üye olarak kullanan “Üyeler” İnternet Sitesi kullanımı için geçerli olacak ilgili kanunlar kapsamında bu Kullanım Koşulları da dahil ancak sadece bununla sınırlı olmamak kaydıyla bağlayıcı sözleşme akdetme ve bu Kullanım Koşulları tüm şart ve koşullarına uygun olarak kullanma konusunda yasal hak ve yetkiye sahip bir yetişkin olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler.

Kabuller

Bu Kullanım Koşulları’nın (zaman zaman değiştirilebileceği gibi gelecekteki güncellemeler de dâhil olmak üzere) geçerli olduğunu kabul etmiş sayılırsınız.

Yanmar olarak bu Kullanım Koşulları’nı dilediğimiz zaman değiştirebileceğimizi kabul ve beyan etmiş sayılırsınız. Tüm değişiklikler (olması halinde), üye girişi sayfasında verilecek bağlantı yoluyla tarafınıza iletilecektir. İnternet Sitesi’ni kullanmaya devam etmekle bu tür değişiklikleri kabul etmiş sayılırsınız.

İnternet Sitesi’ne erişmek için kullandığınız herhangi bir bilgisayar, tablet, cep telefonu, akıllı telefon veya diğer elektronik cihazları (“Cihaz”) kullanmakla Cihaz sahibinin iznini aldığınızı kabul etmiş sayılırsınız. Bu Kullanım Koşulları’nı kabul ettiğinizde, Cihaz sahibi Siz olmasanız da herhangi bir Cihaz’da İnternet Sitesi’ni kullanmanın sorumluluğunu kabul etmiş sayılırsınız.

Yanmar’ın ya da İnternet Sitesi’nden doğan hakların korunması adına ya da bir kişinin güvenliğinin tehlikede olduğunu düşündüğümüzde veyahut Yanmar’ın 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, ikincil düzenlemeleri ve diğer yasal yükümlülükleri gereği verilerinizin denetleyici kurumlarla ve yargı mercileri ile paylaşılabileceğini kabul etmiş sayılırsınız.

İnternet Sitesi’ni tamamen hatadan muaf kılmanın mümkün olmadığını ve bunu yapmayı taahhüt etmediğimizi kabul etmiş sayılırsınız.

Hizmetleri değerlendirmek, iyileştirmek veya basitleştirmek için Cihaz’dan gönderilen verileri toplayabilir, iletebilir, işleyebilir, saklayabilir ve kullanabiliriz. Verileriniz, İnternet Sitesi’ni nasıl kullandığınızı anlamak, onay vermeniz halinde sizinle iletişim kurmak veya size uygun fırsat ve hizmetler sunmak için kullanılabilecektir.

Diğer internet sitelerinde olduğu gibi, Sizi diğer kullanıcılardan ayırt edebilmek için çerezleri kullanabiliriz. Bu konuda daha detaylı bilgiye sahip olmak için Çerek Politikamıza göz atabilirsiniz.

YANMAR, Kullanıcıları’nın ve Üyeleri’nin kişisel gizliliğini korumayı taahhüt etmektedir. YANMAR, Kullanıcılar tarafından İnternet Sitesi üzerinden paylaşılan ya da İnternet Sitesi’nin kullanımı sırasında sunulmuş kişisel verileri üçüncü kişilere satmaz, kiralamaz ya da başka şekilde kullandırmaz. İnternet Sitesi, Kullanıcılarının ve Üyelerinin gizlilik haklarına saygı duyar ve İnternet Sitesi vasıtasıyla sağladığı tüm bilgileri saklı tutar. İnternet Sitesi, internet ortamının gerektirdiği koşullar içerisinde sağlanan en üst düzey gizliliği içermektedir. Üçüncü şahısların yasal ya da yasal olmayan davranışlarının herhangi bir kişi veya kuruma verebileceği hasarlardan YANMAR sorumlu tutulamaz. Kişisel bilgilere sadece yetkili YANMAR personeli ya da bilgileri gizli tutmayı kabul etmiş olan temsilcilerimiz erişebilirler. YANMAR, kişileri açıklamadan, istatistiksel bilgileri (tarayıcı tipi, coğrafi konum, yaş, cinsiyet, vb.) sürekli iç gözden geçirme sürecimizin bir parçası olarak İnternet Sitesi’ni iyileştirmek amacıyla kullanabilir. Bu bilgiler YANMAR tarafından üçüncü kişilere açıklanmaz. İnternet Sitesi’ne erişerek ve kullanarak Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni’ni okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi beyan etmiş olmaktasınız.

Makul Kullanım

İnternet Sitemiz aracılığıyla Sizlere sağlanan platformu tüm yerel, ulusal ve uluslararası yasalara, kurallara ve düzenlemelere uygun olarak kullanacağınızı kabul etmiş sayılırsınız.

İnternet Sitesi veya bu sayede sağlanan hizmetler yoluyla; yasalara aykırı, tehdit, taciz veya rencide edici, küfürlü, hakaret içeren, iftira niteliğindeki, aldatıcı, hileli, başka kişilerin mahremiyetine zarar veren, haksız, saygısız; yasalara aykırı ya da tamamen Bizim takdirimize bağlı olarak tarafımızdan uygunsuz olduğu belirlenmiş pornografik öğeler içeren ya da tasvir eden; yanlış olduğunu bildiğiniz, yanıltıcı, gerçeğe aykırı ya da kusurlu; yetkisiz ya da istenmeyen reklamlar içeren, hileli ya da uygun olmayan amaçlar teşkil eden; Yanmar çalışanlarımız ve temsilcilerimiz de dâhil olmak üzere herhangi bir kişi ya da kurumun yerine geçen; herhangi birinin kimlik belgeleri ya da hassas finansal bilgilerini içeren içerik, bilgi, yazılım veya materyalleri göndermeyeceğinizi, dağıtmayacağınızı, yayınlamayacağınızı, saklamayacağınızı, bunlara bağlantı vermeyeceğinizi ya da herhangi başka bir yolla dolaşımının bir parçası olmayacağınızı kabul etmiş sayılırsınız.

YANMAR’ın, İnternet Sitesi üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında mevzuat kapsamında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.

İnternet Sitesi bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için Kullanıcılar’ın ve Üyeler’in YANMAR tarafından belirlenecek ve İnternet Sitesi’nde yer alan Üyelik Sözleşmesi’nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması ve Üyelik Sözleşmesi’ni kabul etmesi gereklidir. YANMAR, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri İnternet Sitesi’nde yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir. YANMAR, İnternet Sitesi’nde yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

İnternet Sitesi’nin telif hakları, İnternet Sitesi’nde bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan, sayfa düzeni, tasarımı, veri tabanı, software-code’ları, html kodu, diğer kodlar ve diğer işaretler ile bunlarla sınırlı olmamakla birlikte her türlü yazı, görsel ve işitsel ögelerin sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin her türlü hak YANMAR’a aittir. Kullanıcıların kişisel amaçlı bilgi edinmesi ve online alışveriş işlemlerini yapmaları amacıyla internet yoluyla erişim hakkı tanınmıştır.

İnternet Sitesi içinde ulaşılan yazılı, görsel, işitsel içerik, tasarım, bilgiler, bilgisayar programları ya da diğer unsurlar, YANMAR´ın yazılı izni olmaksızın kısmen ya da tamamen, hiç bir yöntemle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayınlanamaz, değiştirilemez, eklemeler ya da çıkarmalar yapılamaz, ticari maksatla kullanılamaz, alıntı yapılamaz. Yazılı izin alınarak bu İnternet Sitesi’nde yapılacak alıntılar, “Telif hakları Yanmar´a aittir” ifadesi ile birlikte kullanılmalıdır.

YANMAR, İnternet Sitesi’nde verilen bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamak için özen göstermektedir. Ancak, YANMAR, İnternet Sitesi’nde bilgilerin yanlışlığından ya da belirtilen amaçların dışında kullanılmasından kaynaklanabilecek zarar ve sorunlardan ötürü sorumluluk kabul etmez.

İnternet Sitesi’ni kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla İnternet Sitesi üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların ve Üyelerin, İnternet Sitesi dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her Kullanıcı ve her Üye, YANMAR ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. Kullanıcı ve Üye’lerin İnternet Sitesi üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı YANMAR’ın doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

İnternet Sitesi üzerinde kamuya açık olmayan alanlar bulunmaktadır. Söz konusu alanlara özel giriş koduyla girilmektedir. Giriş yetkisi olmayan kişilerin bu alanlardaki bilgiyi herhangi bir yöntemle kısmen ya da tamamen, olduğu gibi ya da değiştirerek edinmesi, okuması, kopyalaması, çoğaltması, dağıtması, yayınlaması ve programları kullanması suç teşkil etmektedir.

Söz konusu alanlara giriş yetkisi olan kişiler, buradaki bilgi ve programlara yalnızca kişisel erişim ve kullanım yetkisi almışlardır. Bu kişilerin söz konusu bilgileri ve programları kısmen ya da tamamen, olduğu gibi ya da değiştirerek yetkisi olmayan kişilere göstermesi, kullandırması, kopyalaması, çoğaltması, dağıtması ve yayınlaması suç teşkil etmektedir.

YANMAR, hukuksal olarak suç oluşturan fiilleri gerçekleştiren kişilere karşı suç duyurusunda bulunma ve kanuni yollara başvuru hakkını saklı tutar.

Hizmetin Sağlanması

Sizlere İnternet Sitesi üzerinden hizmet sağlamayı bıraktığımız ana kadar hizmetten ve İnternet Sitesi’nden faydalanabilirsiniz. Siz dilediğiniz zaman İnternet Sitesini ve bu site üzerinden yararlandığınız hizmetleri kullanmayı bırakabilirsiniz. Bu kapsamda Yanmar’ın dilediği zaman Sizlere hizmet vermeyi kesebileceğini unutmayınız.

Kendi Verilerinize Erişim ve Verilerinizi Kaldırma Talebi

yanmarturkey@hs01.kep.tr adresine bir istek göndererek, dilediğiniz zaman Sizinle ilgili sakladığımız tüm verilere erişebilir ya da bu verilerin silinmesini talep edebilirsiniz. Talebinizin gerçekleşmesi, kimliğinizin Yanmar tarafımızdan doğrulanabilmesi ve sizinle ilgili sakladığımız verilerle eşleştirilebilmesi koşuluna bağlıdır.

Çocukların Güvenliği

YANMAR, 18 yaşının altındaki bireylerden ebeveynlerinin izni olmaksızın, teşhis edilebilir kişisel bilgi toplama amacı gütmemektedir. İnternet Sitesi’nin hiçbir alanı 18 yaşından küçüklerin ilgisini çekmek için tasarlanmamıştır.

Bağlantılar

Bu İnternet Sitesi, içeriği YANMAR tarafından kontrol edilmeyen başka internet sitelerine taşıyan bağlantılar içerebilir. Bağlantı verilmiş olan bu internet siteleri, bu Kullanım Koşulları’nda veyahut İnternet Sitesi’nde belirtilen gizlilik hükümlerinden farklı koşullar içerebilir. Bu internet sitelerinin toplayabileceği kişisel bilgilerin derlenmesi, kullanımı veya ifşa edilmesinden YANMAR sorumlu değildir. İnternet Sitesi kullanımı esnasında oluşabilecek herhangi bir hata, kesinti, bilgi naklinde gecikme, bilgisayar virüsü, hat ve elektrik arızası sonucunda ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zarar, ziyan ve masraflardan YANMAR sorumlu değildir. Benzer biçimde başka internet sitelerinden YANMAR´ın izni olsun ya da olmasın İnternet Sitesi’ne link verildiğinde de bu tür linklerin kontrol edilememesinden kaynaklanan yapı nedeniyle YANMAR’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Genel

Bu Kullanım Koşulları, İnternet Sitesi üzerinden sağlanan hizmetlerin Sizlere sunulmasına ilişkin Sizlerle aramızdaki sözleşmenin tamamını oluşturmaktadır. Kullanım Koşulları (ve bunlardan kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlık ya da iddia), Hizmetin erişildiği yer fark etmeksizin, Türkiye Cumhuriyeti kanunları tarafından yönetilir ve bunlara uygun olarak yorumlanacaktır. Şartlar dâhilinde ya da Şartlara bağlı olarak ortaya çıkan herhangi bir anlaşmazlığı ya da iddiayı çözmek için İzmir Mahkemeleri tam yetkilidir.

Bizim tarafımızdan Size verilen herhangi bir bildirim, tarafınızdan sağlanmış posta ya da e-posta adresleri üzerinden posta ya da e-posta yoluyla ulaştırılabilir.

Sizin tarafınızdan Bize verilecek herhangi bir bildirim e-posta yoluyla yanmarturkey@hs01.kep.tr adresine ya da posta yoluyla aşağıdaki adrese ulaştırılabilir:

Yanmar Turkey Makine A.Ş. Dikkatine
Çınarlı Mahallesi Fatih Cad. No: 16 -18/21 Konak/İZMİR

Hizmeti kullandığınız için teşekkür ederiz.