Yanmar Turkey Makine A.Ş. (“Yanmar”) tarafından6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Yanmar Kurumsal Üyelere Yönelik Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni sınırları çerçevesinde, kurumsal üyelere ve yetkili personeline yönelik;

iletişim bilgileriniz sizlerle iletişim kurulabilmesi ve reklam, pazarlama ve promosyon faaliyetlerimizin yürütülebilmesi, ticari ve ticari olmayan her türlü amaçla iletişime geçilebilmesi amaçlarıyla,

toplanmakta, işlenmekte, elektronik olarak e-posta ortamında sınırlı süre ile sınırlı olarak saklanmakta, Yanmar’ın bulut hizmet aldığı üçüncü kişi işbirliği ortaklarına, tedarikçilerine ve hizmet aldığı üçüncü kişilere işlenmek veya saklanmak üzere yasal düzenlemenin öngördüğü önlemler gözetilerek aktarılmakta, veri koruması ve güvenliği önlemlerine riayet olunarak ilgili üçüncü kişilerle gerekli olduğu ölçüde paylaşılmaktadır.

Ayrıca kişisel verileriniz,

Raporlama, analiz, her türlü sürecin yönetimi ve takibi amaçlarıyla Yanmar’ın yurt dışındaki iştirakleriyle paylaşılabilecektir.

 hizmetlerin sunulması adına işletilen alt yapı sistemleri kapsamında yurt dışında yerleşik olan Salesforce.com Inc. Şirketinden hizmet alınması sebebiyle bu amaçla sınırlı olarak açık rızanızın varlığı halinde verileriniz yurt dışına aktarılabilmektedir.

e-posta hizmetlerinin sağlanması, bulut hizmetlerinden yararlanılması kapsamında kullanılan Microsoft Office ve bulut sistemleri araçları kapsamında ise yurt dışında yerleşik olan Microsoft ve Amazon şirketlerinden hizmet alınması ve verilerin yurt dışında yer alan sunucularda depolanması sebebi ile bu amaçlarla sınırlı olarak açık rızanızın varlığı halinde verileriniz yurt dışına aktarılabilmektedir.

Yukarıda belirtilen hususlarda gerekli aydınlatma tarafıma yapılmış olup, ayrıca tarafımca Yanmar Kurumsal Üyelere Yönelik Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni okunup anlaşılmıştır. Bu kapsamda, yukarıda işaretlemiş olduğum kişisel verilerimin yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmesine 6698 sayılı KVKK uyarınca açık rıza verdiğimi; kişisel verilerimin silinmesi/anonimleştirilmesi veya yok edilmesi için talepte bulunmadığım sürece yukarıda belirtilen veri işleme faaliyetlerine Yanmar tarafından devam edileceğini; açık rızamla onaylıyorum / onaylamıyorum.